În comuna Fălciu tradiţiile sunt legate de îndeletnicirile pe care le-au avut locuitorii comunei de-a lungul timpului.

Astfel există o tradiţie legată de creşterea animalelor, a vitelor în special iar mărturie pentru această tradiţie stă faptul că pe stema fostului judeţ Fălciu era gravată o vită (un bou).

Deasemenea dată fiind localizarea comunei pe malul râului Prut există o tradiţie şi în ce priveşte pescuitul.

Tradiţională este şi cultura cerealelor, în special a grâului şi a porumbului, practicată de locuitorii comunei din cele mai vechi timpuri

Listă tradiţii:

Pescuitul

Pescuitul este o veche tradiţie a locuitorilor din satele situate pe malul râului Prut, respectiv Fălciu, Bogdăneşti şi Rînzeşti. Aceştia au practicat şi practică pescuitul atât pentru consumul propriu cât şi pentru comercializarea peştelui în localităţile mai îndepărtate.

În comuna Fălciu este constituit Asociaţia Pescarilor Comerciali Fălciu Prut.

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top