Economia comunei Fălciu este bazată în cvasitotalitate pe agricultură şi acest lucru se datorează faptului că Fălciul deţine întinse suprafeţe de teren arabil. Terenul arabil este utilizat pentru culturi de plante cerealiere, porumb şi  plante tehnice.

Datorită potenţialului agricol ridicat economia comunei Fălciu este bazată, în primul rând,  pe agricultură şi creşterea animalelor şi  mai puţin pe comerţ şi prestări servicii. Dintre societăţile comerciale reprezentative la nivelul comunei amintim, SC R-AGRO FĂLCIU SA, societate cu profil agricol care lucrează aproximativ 3500 hectare de teren agricol şi care face parte din grupul de firme RACOVA.

Terenul arabil

Lan de porumb 2

Culturi de plante cerealiere, porumb şi  plante tehnice.

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top