Alte articole

”WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățileWiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățilelocale”

Grantul pentru acțiune are valoarea maximă de 15 000 EUR și ia forma unei contribuții, Grantul pentru acțiune are valoarea maximă de 15 000 EUR și ia forma unei contribuții forfetare („cuponul valoric”)

Valoarea totala a investiției este de 17.500 EUR.

Inițiativa WiFi4EU este o schemă de sprijin pentru furnizarea de acces Wi-Fi gratuit înInițiativa WiFi4EU este o schemă de sprijin pentru furnizarea de acces Wi-Fi gratuit înspații publice interioare sau exterioare (de exemplu, localuri ale administraților publice,școli, biblioteci, centre medicale, muzee, parcuri publice și piețe). Acest lucru vacontribui la mai buna integrare a comunităților pe piața unică digitală, va da utilizatoriloracces la societatea gigabiților, va crește gradul de alfabetizare digitală și va completaserviciile publice prestate în aceste spații. Cupoanele valorice WiFi4EU pot fi utilizatepentru a finanța instalarea unei rețele Wi-Fi publice complet noi, pentru modernizareaunei rețele Wi-Fi publice existente sau pentru extinderea acoperirii unei rețele Wi-Fipublice existente. Rețeaua instalată trebuie să nu se suprapună cu actualele oferte publicesau private gratuite cu caracteristici similare, inclusiv în ceea ce privește calitatea.

Beneficiarul instalează un număr de PA-uri care reflectă valoarea cuponului pe piața sa. Beneficiarul instalează un număr de PA-uri care reflectă valoarea cuponului pe piața sa internă. În orice caz, acesta instalează cel puțin numărul următor, în funcție de combinațiade PA-uri exterioare și interioare: 10 - 0, 9 - 2, 8 - 3, 7 - 5, 6 - 6, 5 - 8, 4 - 9,3 - 11.

Beneficiarul se asigură că fiecare PA:

 este compatibil cu utilizarea simultană în bandă duală (2,4Ghz – 5Ghz);

 are un ciclu de sprijin de peste 5 ani;

 are un timp mediu de funcționare între defecțiuni (mean time between failure, MTBF)de cel puțin 5 ani;

 are un punct de gestionare unic specific și centralizat cel puțin pentru toate PA-urile fiecărei rețele WiFi4EU;

 este compatibil cu IEEE 802.1x;

 este conform cu IEEE 802.11ac Wave I;

 este compatibil cu IEEE 802.11r;

 este compatibil cu IEEE 802.11k;

 este compatibil cu IEEE 802.11v;

 este capabil să gestioneze simultan cel puțin 50 de utilizatori, fără degradareaperformanțelor;

 are o capacitate MIMO de cel puțin 2x2;

 este conform cu Hotspot 2.0 (programul de certificare al Passpoint Wi-Fi Alliance)

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top