Proiecte

 

 

Proiect elaborat de: S.C. PROEXPERT S.R.L.

Denumire beneficiar: COMUNA FĂLCIU                 

Executant: SC ZOOPROD SRL

Contract pentru finanțare nerambursabilă: 553/N din 07.09.2011

Durata proiectului (nr. luni): 60

Data semnării contractului pentru finanţare:07.09.2011

Data începerii proiectului: 25.03.2013

Data finalizării proiectului: 26.11.2019

Suprafața împădurită: 32,90 ha

Valoare contract de finanțatre AFM: 1.117.503,20 lei

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top