Print

A. Descrierea proiectului :

          1.1. Denumirea obiectivului de investiţii Investitia este intitulata ” REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII GIMNAZIALE RANZESTI, COMUNA FALCIU, JUDETUL VASLUI”

         1.4. Beneficiarul investiţiei UAT COMUNA FALCIU

             Activitatea educativa scolara reprezinta spatiul aplicativ care permite transferul si aplicabilitatea cunostintelor, abilitatilor, competentelor dobandite in sistemul de invatamant. Prin formele sale specifice, activitatea educativa scolara dezvolta gandirea si stimuleaza implicarea tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii omului si al asumarii responsabilitatilor sociale, realizandu-se astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si cea comportamentala. Educatia este o prioritate absoluta si un agent cheie al asigurarii coeziunii sociale capabil sa contribuie la imbunatatirea climatului democratic european. Pentru a stimula dezvoltarea cognitiva, spirituala, interpersonala si sociala, activitatea educativa scolara si prescolara are mereu in atentie nevoia de adaptare la cerintele individuale diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoastere si potentialul lor. In Romania se inregistreaza un numar mare de abandon scolar, iar inspectorii scolari, aflati in controale prin diversele unitati din invatamant, au fost asaltati de parinti si au inregistrat nemultumirile acestora. Fara indoiala, cele expuse au valoare nationala. In primul rand nemultumirile sunt legate de lipsa spatiilor corespunzatoare practicarii unui invatamant de calitate, mobilier vechi si degradat, lipsa dotarilor cu material didactic si tehnic, lipsa de deschidere a unor profesori in relatiile cu elevii si multe altele. Prin grija domnului primar, proiectul REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII GIMNAZIALE RANZESTI, COMUNA FALCIU, JUDETUL VASLUI” a fost inclus in Programul National de Dezvoltare Locala – PNDL II, reglementat prin OUG nr.28/2013, cu modificările si completările ulterioare.

            Ca urmare a acestor constatari, pentru a se crea conditiile adecvate activitatilor ce se vor desfasura in viitor, s-a propus reabilitarea, modernizarea si dotarea scolii gimnaziale. Functiunile prevazute pentru acest obiectiv de invatamant sunt urmatoarele: - regim de inaltime: parter; - suprafata construita propusa = 615,49 mp ; - suprafata utila propusa totala = 521,59 mp; - inaltimea maxima a cladirii hmax= 8,25 m, h utila parter = 3,44 m; - sala de clasa – 51,00 mp - sala de clasa – 51,00 mp - sala de clasa – 50,70 mp - sala de clasa – 49,80 mp - sala de clasa – 52,06 mp - sala de clasa – 21,60 mp - sala de clasa – 20,70 mp

B. Cerintele financiare ale programului/proiectului

C. Reglementari

La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare

Durata estimată de realizare a proiectului este de : 390 zile