A. Descrierea proiectului :

  • 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

          1.1. Denumirea obiectivului de investiţii Investitia este intitulata ” REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII GIMNAZIALE RANZESTI, COMUNA FALCIU, JUDETUL VASLUI”

         1.4. Beneficiarul investiţiei UAT COMUNA FALCIU

  • 2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii: La comanda Primariei Comunei Falciu s-a intocmit proiectul REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII GIMNAZIALE RANZESTI, COMUNA FALCIU, JUDETUL VASLUI”, proiect ce se intocmeste in doua etape, faza S.F.si faza P.Th. Comuna Falciu este compusă din șase sate: Bogdanesti, Bozia, Copaceanca, Falciu, Odaia Bogdana si Ranzesti. Suprafața comunei este de 16435 ha (164,350 km2), reprezentând 3,09% din cea a județului Vaslui. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Falciu se ridică la 5.103 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 6.222 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (95,75%). Pentru 4,08% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (93,49%), dar există și minorități de penticostali (2,25). Pentru 4,08% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei: Lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest. Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi 15 539, 63 ha în extravilan. Comuna este străbătută de drumul naţional 24 A, Bârlad - Huşi, fiind situată la o distanţă de 110 Km de municipiul Vaslui - centrul administrativ al judeţului, la 60 Km faţa de municipiul Bârlad şi la 55 Km de municipiul Huşi. Cel mai apropiat aeroport de află la Iaşi la o distanţă de 150 Km.

             Activitatea educativa scolara reprezinta spatiul aplicativ care permite transferul si aplicabilitatea cunostintelor, abilitatilor, competentelor dobandite in sistemul de invatamant. Prin formele sale specifice, activitatea educativa scolara dezvolta gandirea si stimuleaza implicarea tinerei generatii in actul decizional in contextul respectarii omului si al asumarii responsabilitatilor sociale, realizandu-se astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si cea comportamentala. Educatia este o prioritate absoluta si un agent cheie al asigurarii coeziunii sociale capabil sa contribuie la imbunatatirea climatului democratic european. Pentru a stimula dezvoltarea cognitiva, spirituala, interpersonala si sociala, activitatea educativa scolara si prescolara are mereu in atentie nevoia de adaptare la cerintele individuale diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoastere si potentialul lor. In Romania se inregistreaza un numar mare de abandon scolar, iar inspectorii scolari, aflati in controale prin diversele unitati din invatamant, au fost asaltati de parinti si au inregistrat nemultumirile acestora. Fara indoiala, cele expuse au valoare nationala. In primul rand nemultumirile sunt legate de lipsa spatiilor corespunzatoare practicarii unui invatamant de calitate, mobilier vechi si degradat, lipsa dotarilor cu material didactic si tehnic, lipsa de deschidere a unor profesori in relatiile cu elevii si multe altele. Prin grija domnului primar, proiectul REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLII GIMNAZIALE RANZESTI, COMUNA FALCIU, JUDETUL VASLUI” a fost inclus in Programul National de Dezvoltare Locala – PNDL II, reglementat prin OUG nr.28/2013, cu modificările si completările ulterioare.

            Ca urmare a acestor constatari, pentru a se crea conditiile adecvate activitatilor ce se vor desfasura in viitor, s-a propus reabilitarea, modernizarea si dotarea scolii gimnaziale. Functiunile prevazute pentru acest obiectiv de invatamant sunt urmatoarele: - regim de inaltime: parter; - suprafata construita propusa = 615,49 mp ; - suprafata utila propusa totala = 521,59 mp; - inaltimea maxima a cladirii hmax= 8,25 m, h utila parter = 3,44 m; - sala de clasa – 51,00 mp - sala de clasa – 51,00 mp - sala de clasa – 50,70 mp - sala de clasa – 49,80 mp - sala de clasa – 52,06 mp - sala de clasa – 21,60 mp - sala de clasa – 20,70 mp

B. Cerintele financiare ale programului/proiectului

  • Costul estimat 1.503.612,00 Lei cu TVA
  • Finanţare prin Programul Național de Dezvoltare Locală;
  • Finanţare nerambursabilă: 1.425.112,00 lei cu TVA

C. Reglementari

La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare

Durata estimată de realizare a proiectului este de : 390 zile

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top