Proiecte

A. Descrierea proiectului :

  • 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

          1.1. Denumirea obiectivului de investiţii Investitia este intitulata ” REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE SCOALA PRIMARA COPĂCEANA, JUDETUL VASLUI”

         1.4. Beneficiarul investiţiei UAT COMUNA FALCIU

  • 2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii:

              Educatia este o prioritate absoluta si un agent cheie al asigurarii coeziunii sociale capabil sa contribuie la imbunatatirea climatului democratic european. Pentru a stimula dezvoltarea cognitiva, spirituala, interpersonala si sociala, activitatea educativa scolara si prescolara are mereu in atentie nevoia de adaptare la cerintele individuale diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoastere si potentialul lor. In Romania se inregistreaza un numar mare de abandon scolar, iar inspectorii scolari, aflati in controale prin diversele unitati din invatamant, au fost asaltati de parinti si au inregistrat nemultumirile acestora. Fara indoiala, cele expuse au valoare nationala. In primul rand nemultumirile sunt legate de lipsa spatiilor corespunzatoare practicarii unui invatamant de calitate, mobilier vechi si degradat, lipsa dotarilor cu material didactic si tehnic, lipsa de deschidere a unor profesori in relatiile cu elevii si multe altele.

              Prin grija domnului primar, proiectul ” REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE SCOALA PRIMARA COPACEANA, JUD. VASLUI” a fost inclus in Programul National de Dezvoltare Locala – PNDL II, reglementat prin OUG nr.28/2013, cu modificările si completările ulterioare.

                Functiunile prevazute pentru acest obiectiv de invatamant sunt urmatoarele: - regim de inaltime: parter; - suprafata construita propusa totala = 554,63 mp ; - suprafata utila propusa totala = 457.92 mp; - inaltimea maxima a cladirii hmax= 7,54 m, h utila parter = 3,25 m; - 5 sali de clasa, 1 sala de clasa cu suprafata de 50,60 mp, doua sali de clasa cu suprafata de 50,03 mp, 1 sala de clasa cu suprafata de 50,75 mp si o sala de clasa 49,16 mp; - cancelarie - 12,11 mp; - secretariat – 16,96 mp - magazie materiale – 9,56 mp; - centrala termica cu acces din exterior (pentru siguranta) – 16,45 mp; - grupuri sanitare persoane disabilitati – 5,60 mp; - grup sanitar profesori - 7,20 mp ; - grup sanitar baieti – 13,65 mp - grup sanitar fete – 13,00 mp - holuri ce traverseaza intreaga constructie – 112,62 mp; - scari de acces; - trotuare din beton dispuse perimetral; - dotari. Consideram ca aceasta solutie de extindere, si pastrarea compartimentarii actuale este una optima pentru functiunea propusa. Aceste solutii se incadreaza perfect in noile cerinte ale societatii rurale.

B. Cerintele financiare ale programului/proiectului

  • Costul estimat 1.422.980,00 Lei cu TVA
  • Finanţare prin Programul Național de Dezvoltare Locală;
  • Finanţare nerambursabilă: 1.342.792,00 lei cu TVA

C. Reglementari

La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare

Durata estimată de realizare a proiectului este de : 390 zile

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top