Proiecte
Print

A. Descrierea proiectului :

          1.1. Denumirea obiectivului de investiţii Investitia este intitulata ”Reabilitare, modernizare, extindere si dotare dispensar uman și centru medical de permanență în comuna Fălciu, judetul Vaslui”

         1.4. Beneficiarul investiţiei UAT COMUNA FALCIU

              În prezent dispensarul nu corespunde cerințelor actuale de funcționalitate eficientă. pe amplasament se gasesc doua corpuri de cladire: C1-Dispensar și C2- Cladire anexa. Cladirea dateaza din anii 1950-1960 având o structură de zidarie cu plansee de beton cu o suprafata de 227 mp si o înalțime de 7,88 m. Cladirea prezinta degradari la nivelul elementelor structurale, al celor nestructurale și al finisajelor interioare si exterioare. Lipsa fondurilor a dus la incapacitatea de a investi de-a lungul timpului în centrul dispensarului medical.

            Pentru noul dispensar si centrui medical de permanență se propune o suprafata construita de 488,40 mp, o suprafata desfășurată de 1010,70 mp și o suprafață utila desfășurată de 788,48 mp.

B. Cerintele financiare ale programului/proiectului

C. Reglementari

La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare

Durata estimată de realizare a proiectului este de : 690 zile