Proiecte

În cadrul proiectului sunt vizate următoarele activităţi:

Asfaltarea drumurilor supuse investiției ce însumează un total de 8,842 km, fiind formate dinr-un număr de 31 de străzi din localitățile Fălciu și Rânzești;

Pentru aceasta se propun următoarele lucrări:

 • asigurarea unui structuri rutiere corespunzătoare;
 • asigurarea continuității scurgerii apelor;
 • asigurarea accesului auto si pietonal în zona;
 • semnalizarea corespunzătoare a circulatiei rutiere si pietonale;

Rezultate sociale:

 • Imbunatatirea calitatii vietii;
 • Cresterea mobilitatii persoanelor;
 • Diminuarea riscului de pauperizare a anumitor zone, de proasta functionare a serviciilor publice.
 • va avea un impact semnificativ asupra creșterii competitivității economice; va permite dezvoltarea economiei în Comuna Falciu.
 • crearea condițiilor pentru creșterea investițiilor;

promovarea transportului viabil;

B. Cerintele financiare ale programului/proiectului

 • Costul estimat 21.193.190,50 lei
 • Finanţare prin Programul de Investiții ”Anghel Saligny”
 • Finanţare nerambursabilă: 10.831.070,89 lei

C. Reglementari

La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare

Durata estimată de realizare a proiectului este de : 36 luni

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top