Proiecte

A. 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

          1.1. Denumirea obiectivului de investiţii Investitia este intitulata: „Modernizarea și extinderea infrastructurii de agrement de la nivel local în comuna Fălciu, județul Vaslui

          1.2. Beneficiarul investiţiei: UAT COMUNA FALCIU

         2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii: Demararea iniţiativei de a implementa proiectul de investiţii ce vizează modernizarea infrastructurii de agrement în comuna Fălciu, a avut la bază analiza necesităţilor comunităţii privind activitățile de recreere și sportive care lipsesc din viața cotidiană a locuitorilor Comunei Fălciu din cauza proastei amenajări  și dotări a spațiilor de agreement disponibile

            Investitia pentru modernizarea infrastructurii va contribui la imbunatatirea condtiilor de trai pentru populatia rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajului rural-urban, incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale, reînnoirea satelor.

Principalele componente ale lucrărilor de construcții sunt următoarele:

- modernizare teren de fotbal existent prin reabilitarea gradenelor aferente acestuia, construirea unui trotuar perimetral și realizarea unei copertine;

- construirea unui teren multifuncțional din gazon sintetic în suprafață de 924 mp, prevăzut cu gradene pe structură metalică pentru un număr de 200 de spectatori (vor fi proiectate două module cu o capacitate de 100 scaune fiecare). Terenul multifuncțional va fi împrejmuit și va fi prevăzut cu sistem de iluminat alcătuit din 6 stâlpi;

- construirea unei clădiri anexă cu funcțiunea de vestiar și grupuri sanitare (Lungime 12,75 m și lățime 9,45 m);

- împrejmuirea terenului studiat cu panouri bordurate cu sârmă de 2 m înălțime și 2,5 m lungime (lungimea împrejmuirii 507 m)

B. Cerintele financiare ale programului/proiectului

  • Costul estimat 1.170.253,00 lei fără TVA;
  • Finanţare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - GAL MOLDO-PRUT;
  • Finanţare nerambursabilă în valoare de 465.850 lei fără TVA;

C. Reglementari

La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare

Durata estimată de realizare a proiectului este de : 360 zile

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top