A. Descrierea proiectului :

  • 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

          1.1. Denumirea obiectivului de investiţii Investitia este intitulata „Modernizare și eficientizare iluminat public stradal prin montare corpuri de iluminat cu LED în Comuna Fălciu, județul Vaslui”

         1.4. Beneficiarul investiţiei UAT COMUNA FALCIU

  • 2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii: 

Lucrări de instalații electrice montare, livrare și punere în funcțiune corpuri de iluminat cu LED-uri 36W și 54W LED IP66 Cod ALSM-070/36W și ALSM2-070/54W, carcasă din aluminiu turnat sub presiune și vopsit în câmp electrostatic, led-urile prevăzute cu lentile pentru dispersia fluxului luminos la 120°,  consola din teavă zincată 1”1/2”;1.5m (braț de susținere corp) pe stâlp, 2 seturi de brățări (bride) din bandă zincată 40x3mm pentru prindere consolă pe stalpi de tip (SE4,SE10, SC10002,SC10002,SC10005 etc.), cablu pentru conexiune la retea MYYM 3X1mm, cleme de conectare cablu CDD/CDD-IL;      

B. Cerintele financiare ale programului/proiectului

  • Costul estimat: 795.500,00 Lei faraTVA
  • Finanţare prin bugetul local

C. Reglementari

La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare

Durata estimată de realizare a proiectului este de: 24 luni

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top