Proiecte

 

   A. 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

          1.1. Denumirea obiectivului de investiţii Investitia este intitulata: „Modernizare străzi în localitatea Rânzești, comuna Fălciu, judetul Vaslui”

          1.2. Beneficiarul investiţiei UAT COMUNA FALCIU

         2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii: Strazile din localitatea Rânzești sunt pietruite cu balast și nisip sursa locala, înnoroite cu grosimea materioalului pietros de aproximativ 5-20 cm. Nu este rezolvată preluarea si deversarea apelor pluviale, ape care stagnează pe partea carosabilă.Pe timp uscat curentii care se formază pe timp de vânt și după circulația autovehiculelor antreneaza mari cantitați de praf, care influenteaza negativ viata și confortul riveranilor. Pe drumurile și strazile proiectate nu sunt asigurate masurile de siguranta a circulatiei.Structura rutiera actuala este improprie traficului, circulatia pietonilor, vehiculelor și autovehiculelor se desfășoara anevoios in orice anotimp, nefiind asigurate conditiile minime. 

            Investitia pentru modernizarea infrastructurii va contribui la imbunatatirea condtiilor de trai pentru populatia rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajului rural-urban, incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale, reînnoirea satelor.

Proiectul de investiții vizează modernizarea retelei stradale în lungime totală de 0,936 km.

B. Cerintele financiare ale programului/proiectului

  • Costul estimat: 1.186.644,59 lei fără TVA;
  • Finanţare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - GAL MOLDO-PRUT;
  • Finanţare nerambursabilă: 465.850 lei fără TVA;

C. Reglementari

La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare

Durata estimată de realizare a proiectului este de : 390 zile

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top