Print

A. Descrierea proiectului :

În cadrul proiectului sunt vizate următoarele activităţi:

 

üAsfaltarea drumurilor supuse investiției ce însumează un total de 4,500 km, fiind formate din: 1. Strada secundara nr. 8 – L=0,275 km 2. Strada secundara nr. 24, L=0,290 km 3. Strada secundara nr. 38, L=0,742 km 4. Drum vicinal 1471, L=0,420 km 5. Drum vicinal 1467, L=0,470 km 6. Drum vicinal 1466, L=0,500 km 7. Strada principala nr. 2, L=0,360 km 8. Strada principala nr. 5, L=1,303 km 9. Strada secundara nr. 10, L=0,140 km;

üAmenajarea de rigole şi podeţe pe toată lungimea străzilor modernizate pentru scurgerea apelor pluviale;

üAmenajarea de trotuare de-a lungul străzilor modernizate

üAmenajarea unei parcări în zona stadionului comunal

B. Cerintele financiare ale programului/proiectului

C. Reglementari

La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare

Durataestimată de realizare a proiectului este de : 24 luni