A. Descrierea proiectului :

În cadrul proiectului sunt vizate următoarele activităţi:

 

üAsfaltarea drumurilor supuse investiției ce însumează un total de 4,500 km, fiind formate din: 1. Strada secundara nr. 8 – L=0,275 km 2. Strada secundara nr. 24, L=0,290 km 3. Strada secundara nr. 38, L=0,742 km 4. Drum vicinal 1471, L=0,420 km 5. Drum vicinal 1467, L=0,470 km 6. Drum vicinal 1466, L=0,500 km 7. Strada principala nr. 2, L=0,360 km 8. Strada principala nr. 5, L=1,303 km 9. Strada secundara nr. 10, L=0,140 km;

üAmenajarea de rigole şi podeţe pe toată lungimea străzilor modernizate pentru scurgerea apelor pluviale;

üAmenajarea de trotuare de-a lungul străzilor modernizate

üAmenajarea unei parcări în zona stadionului comunal

B. Cerintele financiare ale programului/proiectului

  • Costul estimat 5.643.035,89 lei
  • Finanţare din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală – Măsura 7.2.;
  • Finanţare nerambursabilă: 4.539.000,00 lei

C. Reglementari

La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare

Durataestimată de realizare a proiectului este de : 24 luni

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top