A. Descrierea proiectului :

Structura rutiera existenta la acea data era improprie traficului, circulatiei pietonilor, vehiculelor și autovehiculelor se desfașoara anevoios în orice anotimp, nefiind asigurate conditiile minime pentru viata și activitatea locuitorilor.

Structura rutiera proiectată: platforma drum 7 m, parte carosabila 5 m, Balast 30 cm, piatra sparta 15 cm, beton asfaltic BADPC25 5 cm si beton asfaltic BA16 4 cm

B. Cerintele financiare ale programului/proiectului

  • Costul estimat 2.258.800 lei;
  • Finanţare din Bugetul local multianual;

La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare

Durata estimată de realizare a proiectului este de : 8 luni

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top