A. Descrierea proiectului :

Constructia propusa are destinatia de gradinita si are forma rectangulara in plan, cu dimensiunile maxime de 54,6x15,6 m.

Regim inaltime: Parter

Aria construita: 813,93 mp

Aria utila: 685,71 mp

Constructia e formata din spatiu primire copii, camera izolatoare, grup sanitar, cabinet medical, hol principal, sala multifunctionala, oficiu, cancelarie, vestiar, centrala termica, camera tehnica, depozitare, grup sanitar copii, grup sanitar persoane cu dizabilitati, grup sanitar, personal, 4 sali de grupa.

Ca si dotari amintim: centrala termica pe lemn, boiler, centrala semnalizare incendiu, detector de fum, sistem de supraveghere video, calculatoare, laptopuri, videoproiectoare, sistem audio, copiator multifunctional profesional, mobilier, masina de spalat, vitrina frigorifica, spatii de joaca, module de joaca, tobogan, paturi, saltele, pilote, aspirator, etc.

 

B. Cerintele financiare ale programului/proiectului

  • Costul estimat 1.854.880,51 lei;
  • Finanţare din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală – Măsura 7.2.;
  • Finanţare nerambursabilă;

C. Reglementari

La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare

Durata estimată de realizare a proiectului este de : 24 luni

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top