Proiecte

 

 

S POR

A. 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

          1.1. Denumirea obiectivului de investiţii Investitia este intitulata: „Înființare centre sociale pentru persoane vârstnice în comuna Fălciu, județul Vaslui”  - COD SMIS 117397

          1.2. Beneficiarul investiţiei UAT COMUNA FALCIU și partener Asociația pentru Dezvoltare Comunitară ”Econova” Huși

         2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii:

         Comuna Fălciu nu este dotată cu niciun centru social de îngrijire la domiciliu sau centru social de zi pentru persoane vârstnice.

         Considerând nevoia comunității locale de a avea două centre sociale pentru persoane vârstnice grupate într-o singură clădire proiectată conform normativelor în viigoare, se dorește accesarea unui proiect pentru finanțare europeană pentru o clădire cu o capacitate totală de 100 de persoane vârstnice care să beneficieze de activitatea centrului de zi și o capacitate de 50 de persoane care să beneficieze de serviciile centrului de îngrijire la domiciliu. Clădirea va fi prevâzută cu grup sanitar pentru persoane cu dizabilități și alte facilități pentru persoane cu dizabilități. Este importantă îngrijirea bătrânilor într-o comunitate  în care procentul persoanelor vârstnice raportat la total este într-o continuă creștere, oferindu-le condițiile necesare pentru socializare, păstrarea sănătății și a mobilității.

        În contextul economic actual, investițiile în comunitate reprezintă un element de o importanță deosebită pentru dezvoltarea unei comunități. Societatea echilibrată este formată deopotrivă si din tineri și din vârstnici, iar grija față de nevoile tuturor face ca o comunitate să prospere, și să-și dorească să locuiască, să învețe, să muncească, să se recreeze și să îmbătrânească într-un loc.

         Se propune reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirii existente și transformarea clădirii existente C1 în centre sociale pentru persoane vârstnice, cuprinzând un centru social de îngrijire la domiciliu sau centru social de zi.

Centrul social de îngrijire la domiciliu va cuprinde:

- birou administrativ îngrijire la domicilu

- materiale îngrijire

- izolator

- grupuri sanitare diferențiate pe sexe

- birou manager îngrijire la domiciliu

Centrul social de zi va cuprinde:

- centru de zi

- spațiu petrecere timp liber

- sală terapii

- grupuri sanitare

- materiale curățenie

- sală de gimnastică de recuperare

- birou administrativ

- cabinet consiliere pihologică și psihopedagogică

- cabinet medical

- cabinet fizioterapie

- vestiare + dușuri

- bucătărie

- sală de mese

Obiectivul propus va avea următoarele caracteristice: Aria construită desfășurată: 775 mp și aria totala construită: 897 mp, regim de înălțime parter

B. Cerintele financiare ale programului/proiectului

  • Costul estimat 5.439.301,97 lei fără TVA;
  • Finanţare prin Fondul European de Dezvoltare Regional - POR;
  • Finanţare nerambursabilă FEDR - 2.687.353,63 lei, bugetul național 409.426,23 lei și bugetul local 2.342.522,11 lei

C. Reglementari

La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare

Durata estimată de realizare a proiectului este de: 81luni (până 31.12.2023)

Data inceperii proiectului : 05.04.2017

Data finalizarii proiectului : 31.12.2023

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vä invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020 http://www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului http://www.facebook.com/inforegio.ro

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top