Proiecte

Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

          1.1. Denumirea obiectivului de investiţii Investitia este intitulata: „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS”  - Tip apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1

          1.2. Beneficiarul investiţiei UAT COMUNA FALCIU 

          1.3 Informații proiect: Locul de implementare al proiectului: comuna Falciu, județul Vaslui

         

      În urma consultarii Ghidului Specific- “Conditii de accesare a fondurilor aferente PNRR in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C 10” ne dorim sa accesam urmatoarele componente:

  1. Componenta I.1- Mobilitate urbana durabila; Subcomponenta I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

In cadrul acestei componente consideram de o importanta deosebita asigurarea unui

® SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIC

® DOTAREA SI FUNCTIONAREA CENTRULUI DE MONITORIZARE IN TIMP REAL A SITUATIEI DIN LOCALITATE

Prin instalarea unui sistem de supraveghere video inteligent si a unui centru de monitorizare in timp real vom rezolva multe dintre problemele din comuna legate de infractionalitate, depozitare deseuri, etc. Acest sistem va fi unul deschis si va fi capabil sa integreze celelate investitii care sunt menite sa centralizeze informatii colectate de la senzori si alte dispozitve de colectare a datelor. In urma consultarii pietei, apreciem ca pentru a realiza aceasta investitie este necesara suma de 70.000 euro fara TVA.

  1. Componenta I.1- Mobilitate urbana durabila; Subcomponenta I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

 

® APLICATIE SI PLATFORMA PENTRU INFORMAREA CETATENILOR SI IDENTIFICAREA PROBLEMELOR LA NIVEL LOCAL

 

Prin intermediul aplicatiei pentru informarea cetatenilor si identificarea problemelor acestora la nivel local vom rezolva o parte din problemele existente in zona de informare, ne dorim un canal de comunicare sigur in eforturile noastre pentru combaterea fake news-ului; prin aceasta aplicatie vor fi inlocuite materiale suport tip hartie (afise) si nu vom mai genera costuri suplimentare la bugetul local. In acest fel vom reusi sa ne aliniem la tendinta globala de protejare a mediului inconjurator si vom face un pas inainte spre digitalizarea institutiei. In urma consultarii pietei, apreciem ca pentru a realiza aceasta investitie este necesara suma de 20.000 euro fara TVA.

  1. Componenta I.1- Mobilitate urbana durabila; Subcomponenta I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

             ® ACHIZITIA SI INSTALAREA UNUI SISTEM DE ILUMINAT FOTOVOLTAIC INTELIGENT

 

            In cadrul acestui program ne dorim sa achizitionam un sistem de iluminat inteligent fotovoltaic, care sa prezinte o garantie de peste 5 ani, sa asigure iluminatul indiferent de numarul de zile fara soare, sa poata fi controlat printr-un sistem de telegestiune, sa respecte standardele de iluminat in functie de clasa de drum in care vor fi montati. Acest sistem ne dorim sa il instalam in zonele cu risc mare de accidente: treceri de pietoni, intersectii periculoase, aglomerari rurale dar si in zonele izolate sau in proximitatea obiectivelor turistice sau de interes.

Apreciem ca pentru implementarea acestei investitii este necesara suma de 150.000 euro fara TVA

  1. Componenta I.1- Mobilitate urbana durabila; Subcomponenta I.1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- puncte de reincarcare vehicule electrice

Prin acest program dorim sa instalam in comuna noastra doua statii de reincarcare electrica cu minim doua puncta de reincarcare/statie, cu o putere instalata de minim 50 KW. De asemenea, vom asigura accesul liber, nedescriminatoriu atat cetatenilor comunei noastre, precum si a celor aflati in tranzit pentru a beneficia de reincarcare gratuita a vehiculelor electrice. In acest mod ne dorim sa stimulam transportul verde nepoluant.

Mentionam ca UAT Falciu se afla pe lista comunelor adiacente municipiilor, nu este statiune turistica si este strabatuta de un drum national.

 B. Cerintele financiare ale programului/proiectului

  • Costul estimat 1.698.823,77 lei;
  • Programul Național de Redresare și Reziliență - PNRR;
  • Finanţare nerambursabilă PNRR eligibil - 1.427.583,22 lei, ajutor de minimis eligibil - 292.900,65 lei și TVA eligibil - 271.240,77 lei

C. Reglementari

La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare

Durata estimată de realizare a proiectului este de: 24 luni (până 08.01.2025)

Data inceperii proiectului : 09.01.2023

Data finalizarii proiectului : 08.01.2025

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top