Proiecte

A. 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

          1.1. Denumirea obiectivului de investiţii Investitia este intitulata: „Achiziții echipamente pentru situații de urgență în comuna Fălciu, județul Vaslui”

          1.2. Beneficiarul investiţiei UAT COMUNA FALCIU

         2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii:

              Având în vedere fenomenele meteorologice severe care sunt tot frecvente în zona și care produc avarii destul de serioase la instalațiile de alimentare cu energie electrică, Comuna Fălciu a depus un proiect spre finanțare prin fonduri nerambursabile pentru achiziționarea unui generator electric de 110 KVA + remorcă transportoare pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a sistemului de alimentare cu apă sau oriunde este necesară alimentarea cu energie electrică în situații de urgență.

              Tot în cadrul acestui proiect se mai dorește achiziționarea unei bărci pneumatice cu motor pentru intervenții în situații de urgență pe râul Prut sau ori unde se impune folosirea unui astfel mijloc de transport.

B. Cerintele financiare ale programului/proiectului

  • Costul estimat: 134.341 lei fără TVA
  • Finanţare prin FEADR - Programul Național de Dezvoltare Rurală - Axa LEADER - GAL MOLDO-PRUT;
  • Finanţare nerambursabilă: 112.892 lei fără TVA;

C. Reglementari

La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare

Durata estimată de realizare a proiectului este de : 365 zile

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top