Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei.Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Comuna este străbătută de drumul naţional 24 A, Bârlad - Huşi, fiind situată la o distanţă de  110 Km de municipiul Vaslui - centrul administrativ al judeţului, la 60 Km faţa de municipiul Bârlad şi la 55 Km de municipiul Huşi. Cel mai apropiat aeroport de află la Iaşi la o distanţă de 150 Km.

Din punct de vedere al categoriei de folosinţă  terenul de împarte astfel : 11 787 ha sunt teren arabil, 2 062 ha de păşune, 3 ha de fâneţe, 271 ha pădure, vii 284 ha, livezi 1.8 ha, luciu de apă 90 ha, alte terenuri (tufăriş, neproductiv) 1582 ha.

Vecinătăţile teritoriului comunei Fălciu sunt :

- Vest : Oraşul  Murgeni şi comuna Găgeşti

- Est : Republica Moldova ( Oraşul Cantemir)

- Nord : Comunele Berezeni şi Vutcani

- Sud : Oraşul Murgeni şi Republica Moldova.


Modalităţi de acces:

Accesul în localităţile comunei se realizează prin drumul naţional 24 A în cazul  localităţilor Rânzeşti, Bogdăneşti şi Fălciu sau prin drumuri comunale în cazul localităţilor Bozia, Odaia Bogdana şi Copăceana.

Deasemenea există şi posibilitatea de acces feroviar prin calea ferată Bârlad-Fălciu pe teritoriul comunei existând două staţii de cale ferată: Fălciu în localitatea Bogdăneşti şi Fălciu Nord în localitatea Fălciu.

Cel mai apropiat aeroport de află la Iaşi la o distanţă de 150 Km.

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top