Ţinutul  Fălciu, judeţul cu acelaşi nume de mai târziu, având  capitala la Huşi, are o istorie adâncă. Primele date despre ţinut ca unitate administrativă sunt menţionate în “Cronica călugărilor Mânăstirii Putna” (cuprinde date dintre anii 1466 – 1566) în care se arată că în Moldova acelor vremuri existau 24 de ţinuturi între care şi cel al Fălciului cu capitala in târgul Fălciu.

La începutul secolului nostru, Fălciul era o comună rurală, formată din târguşorul propriu-zis şi trei mahalale : Mocanii, Lecanii şi Goteştii.

În  vremurile moderne, judeţul Fălciu a fost încorporat mai întâi în regiunea Bârlad  (1950 -1952) apoi trecut în regiunea Iaşi (1952 – 1968), pentru ca în cele din urmă să facă parte din actualul judeţ Vaslui. Localitatea este foarte veche, cu atestare documentară apropiată de cea a Huşilor. A fost capitală până în 1757, când autorităţile ţinutului l-au părăsit, mutându-se în Huşi.Toate aceste schimbări au avut o influenţă  negativă asupra dezvoltării ulterioare a fostului judeţ, formaţiile administrative nou constituite urmărind, în mod logic, mai întâi să se dezvolte ele, apoi zonele intrate în cadrul administrativ existent.

Astăzi, Fălciu, este o comună obişnuită, cu o suprafaţă totală  de aproximativ 16 500 hectare şi circa 6 300 locuitori.

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top