În comună îşi desfăşoară activitatea un număr de 6 şcoli si 8 grădiniţe.

La Şcoala de Arte şi Meserii se desfăşoară proiectul "Caravana vacanţei" implementat de organizaţia non-guvernamentală "Asociaţia pentru sănătate, educaţie şi familie", în parteneriat cu PAPI şi primăria locală. Scopul acestui proiect este susţinerea copiilor din clasele primare şi gimnaziale de a-şi descoperi aptitudinile, petrecându-şi astfel timpul liber al vacanţei de vară cu activităţi folositoare. Copiii participanţi au în program jocuri, activităţi de îndemânare, activităţi de însuşire a bunelor maniere şi a principiilor de sănătate.

Listă şcoli:
Şcoala de Arte şi Meserii Fălciu - ŞAM
Profesori:

40
Elevi:

280


Adresă:

Localitatea Fălciu
Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Şcoala cu clasele I-VIII Rânzeşti - Şcoală Gimnazială
Profesori:

10
Elevi:

102
Adresă:

Localitatea Rânzeşti
Şcoala cu clasele I-IV Bogdăneşti - Şcoală Primară
Profesori:

4
Elevi:

25
Adresă:

Localitatea Bogdăneşti
Şcoala cu clasele I-IV Bozia - Şcoală Primară
Profesori:

2
Elevi:

21
Adresă:

Localitatea Bozia
Şcoala cu clasele I-IV Odaia Bogdana - Şcoala Primară
Profesori:

2
Elevi:

20
Adresă:

Localitatea Odaia Bogdana
Şcoala cu clasele I-IV Copăceana - Şcoală Primară
Profesori:

4
Elevi:

50
Adresă:

Localitatea Copăceana
Grădiniţa nr.1 Fălciu - Grădiniţă
Profesori:

3
Elevi:

64
Adresă:

Localitatea Fălciu
Grădiniţa nr.2 Fălciu - Grădiniţă
Profesori:

2
Elevi:

44
Adresă:

Localitatea Fălciu
Grădiniţa nr.3 Fălciu - Grădiniţă
Profesori:

1
Elevi:

20
Adresă:

Localitatea Fălciu
Grădiniţa Bozia - Grădinţă
Profesori:

2
Elevi:

30
Adresă:

Localitatea BoziaGrădiniţa Odaia Bogdana - Grădiniţă
Profesori:

2
Elevi:

24
Adresă:

Localitatea Odaia Bogdana
Grădiniţa Bogdăneşti - Grădiniţă
Profesori:

2
Elevi:

28
Adresă:

Localitatea Bogdăneşti
Grădiniţa Rânzeşti - Grădiniţă
Profesori:

2
Elevi:

41
Adresă:

Localitatea Rânzeşti
Grădiniţa Copceana - Grădiniţă
Profesori:

2
Elevi:

26
Adresă:

Localitatea Copăceana

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top