Folder Trimestrul I-2015

Documents

pdf Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor 31.03.2015 Popular

By 535 downloads

Download (pdf, 303 KB)

Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor 31.03.2015.pdf

pdf Situatia platilor restante si arieratelor 31.03.2015 Popular

By 509 downloads

Download (pdf, 198 KB)

Situatia platilor restante si arieratelor 31.03.2015.pdf

pdf Situatia fluxurilor de trezorerie 31.03.2015 Popular

By 506 downloads

Download (pdf, 382 KB)

Situatia fluxurilor de trezorerie 31.03.2015.pdf

pdf Situatia activelor si datoriilor financiare ale inst publice din admin locala 31.03.2015 Popular

By 556 downloads

Download (pdf, 2.34 MB)

Situatia activelor si datoriilor financiare ale inst publice din admin locala 31.03.2015.pdf

pdf Plati restante 31.03.2015 Popular

By 540 downloads

Download (pdf, 212 KB)

Plati restante 31.03.2015.pdf

pdf Contul de rezultat patrimonial 31.03.2015 Popular

By 533 downloads

Download (pdf, 528 KB)

Contul de rezultat patrimonial 31.03.2015.pdf

pdf Contul de executie-venituri 31.03.2015 Popular

By 593 downloads

Download (pdf, 1.51 MB)

Contul de executie-venituri 31.03.2015.pdf

pdf Contul de executie-cheltuieli 31.03.2015 Popular

By 534 downloads

Download (pdf, 1.32 MB)

Contul de executie-cheltuieli 31.03.2015.pdf

pdf Bilant la 31.03.2015 Popular

By 565 downloads

Download (pdf, 1.47 MB)

Bilant la 31.03.2015.pdf

pdf Balanta sintetica 31.03.2015 Popular

By 634 downloads

Download (pdf, 1.20 MB)

Balanta sintetica 31.03.2015.pdf

pdf Anexa 1b - lista pozitiei alte cheltuieli de investitii, de falcate pe categorii de bunuri...repar Popular

By 514 downloads

Download (pdf, 108 KB)

anexa 1b - lista pozitiei alte cheltuieli de investitii, de falcate pe categorii de bunuri...repartizate....pdf

pdf Anexa 1a - lista obiectivelor de investitii pe anul 2015 cu finantare partiala sau integrala de la b Popular

By 496 downloads

Download (pdf, 244 KB)

anexa 1a - lista obiectivelor de investitii pe anul 2015 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local repartizate pentru.pdf

pdf Anexa 1 la hcl nr. 12-2015 - buget centralizator functionare-dezvoltare Popular

By 533 downloads

Download (pdf, 3.72 MB)

anexa 1 la hcl nr. 12-2015 - buget centralizator functionare-dezvoltare .pdf

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top