Dacă facem o comparaţie între rezultatele recensământului populaţiei la nivelul comunei Fălciu din anii 1977, 1992 şi 2002, observăm o uşoară tendinţă de scădere a populaţiei, motivată atât de scăderea natalităţii, de plecările către zonele urbane din ţară cât şi în străinătate, unele cu caracter permanent.

Localitatea 1977 1992 2002

Comuna Fălciu,

total, din care :

6879

6383

6222

Fălciu 2746 2862 2776
Bogdăneşti 639 705 671
Bozia 720 583 530
Copăceana 941 687 709
Odaia Bogdana 413 384 380
Rânzeşti 1420 1162 1156

Structura populaţiei după etnie, limba maternă, religie, pe sexe şi grupe de vârstă, în urma recensământului din anul 2002,se prezintă astfel :

Structura etnicā a populaţiei
Români: 6,221
   
99.98 %
Romi (Ţigani): 1
   
0.01 %
 
Total: 6,222    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 6,222
   
100.0 %
 
Total: 6,222    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 6,141
   
98.69 %
Romano-catolică: 1
   
0.01 %
Penticostală: 68
   
1.09 %
Baptistă: 2
   
0.03 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 4
   
0.06 %
Creştină după Evanghelie: 5
   
0.08 %
Atei: 1
   
0.01 %
 
Total: 6,222    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 743
   

 

11.94 %
0-14 ani, femei: 684
   

 

10.99 %
15-59 ani, barbaţi: 1,758
   

 

28.25 %
15-59 ani, femei: 1,564
   

 

25.13 %
60+ ani, barbaţi: 657
   
10.55 %
60+ ani, femei: 816
   
13.11 %
 
Total: 6,222    
 

Dacă la populaţia tânără se manifestă un anumit echilibru între sexe, la populaţia vârstnică (peste 60 de ani ) se constată preponderenţa femeilor în raport cu bărbaţii.

În ultimii ani se observă o scădere a natalităţii şi o creştere uşoară a mortalităţii, tendinţă care se înscrie în media judeţeană.

Din punct de vedere al ocupaţiilor, marea majoritate a populaţiei aptă de muncă, are profesii legate de agricultură (aproximativ 80%). Restul salariaţilor existenţi lucrează în învăţământ, administraţie locală, poliţia de frontieră, sănătate, asistenţa socială, comerţ şi prestări servicii.

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top