În acest ţinut s-au născut, au trăit şi s-au ridicat o serie de mari personalităţi ale culturii şi ştiinţei naţionale, o serie de oameni politici care au hotărât destinele ţării într-o anumită perioadă istorică a neamului. Printre aceştia amintim : familia Cantemireştilor în frunte cu Dimitrie, mare cărturar şi om politic; Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al României moderne; Mihail Kogălniceanu, om politic, istoric şi mare patriot, prim ministru a Principatelor Unite.

Activitatea culturală din comună de după 1990, a cunoscut un important regres şi datorită faptului că, clădirile celor 3 cămine culturale de pe raza comunei au ajuns într-un stadiu avansat de deteriorare, fiind improprii desfăşurării de activităţi culturale.

În anul 2006, administraţia publică locală a reuşit să reabiliteze şi să pună în funcţiune Căminul cultural din Fălciu,  în anul 2007 pe cel din localitatee Rânzeşti iar în cursul acestui an şi Căminul Culturăl Bozia este cuprins într-un program de reabilitare.

Avem certitudinea că odată reabilitate instituţiile culturale va fi revigorată şi activitatea culturală cel puţin la nivelul pe care l-a cunoscut înainte de 1989.

În anul 1992, a fost înfiinţată societatea culturală ,,Dimitrie Cantemir”, care în primii ani a desfăşurat o serie de acţiunii culturale, însă în prezent şi-a restrâns activitatea din motive organizatorice. Pe viitor se intenţionează reluarea activităţii şi desfăşurarea de acţiuni în parteneriat cu Căminul cultural.

Biblioteca comunală funcţionează în localul Căminului cultural Fălciu şi dispune de un volum de carte de peste 16 000 de volume aflate la dispoziţia cititorilor.

 

Instituţii de cultură:

Căminul cultural Fălciu

Contact:

Contact: 0235430218

Program:

Zilnic de luni pană vineri între orele 8 -12, 13-17.

 

pdf Strategia de dezvoltare locala a Comunei Fălciu 2021 2027 (11.12 MB)

Contact

http://primariafalciu.ro/images/stories/contact.jpg

Despre comuna Falciu

Comuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.

Citeste mai departe...

Scroll to top