COMUNA FĂLCIU

Anunt.JPG

 

Comunicat incepere proiectCapture

 _________________________________________________________________________________________________

RetuRO inregistrare baza date SGR 

 


467584 nComuna Fălciu este amplasată în partea sud-estică a judeţului Vaslui, pe malul râului Prut. Zona aparţine unităţii structurale a Podişului Bârladului, subunitate a Podişului Moldovei. Teritoriul comunei Fălciu este extins pe o direcţie nord-sud în cadrul a două subdiviziuni ale Podişului Moldovei : lunca Prutului la est şi depresiunea colinară a Elanului la vest.

Suprafaţa totală a comunei Fălciu este de 16 435 ha din care 895,37 ha sunt în intravilan şi  15 539, 63 ha în extravilan.


Cu ce ne mândrim

Ţinutul  Fălciu, judeţul cu acelaşi nume de mai târziu, având  capitala la Huşi, are o istorie adâncă. Primele date despre ţinut ca unitate administrativă sunt menţionate în “Cronica călugărilor Mânăstirii Putna” (cuprinde date dintre anii 1466 – 1566) în care se arată că în Moldova acelor vremuri existau 24 de ţinuturi între care şi cel al Fălciului cu capitala in târgul Fălciu.

În acest ţinut s-au născut, au trăit şi s-au ridicat , o serie de mari personalităţi ale culturii şi ştiinţei naţionale, o serie de oameni politici care au hotărât destinele ţării într-o anumită perioadă istorică a neamului. Printre aceştia amintim : familia Cantemireştilor în frunte cu Dimitrie, mare cărturar şi om politic; Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al României moderne; Mihail Kogălniceanu, om politic, istoric şi mare patriot, prim ministru a Principatelor Unite.


Listă sate aparţinătoare

sat Fălciu 2 764 locuitori
sat Rânzeşti 1 156 locuitori
sat Bogdăneşti 671 locuitori
sat Copăceana 709 locuitori
sat Bozia 530 locuitori
sat Odaia Bogdana 392 locuitori